Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Rekrutacja

Szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich dla PCPR.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na trzydniowe szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

więcej

Szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich skierowane do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Polsce.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich.

więcej

Zaproszenie na spotkanie seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na spotkanie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

więcej

Wyniki rekrutacji Gmin wiejskich i Powiatów do II Kamienia Milowego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 22.05.2019 r. zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym w ramach  projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na utworzenie:

  • listy gmin i powiatów zakwalifikowanych do udziału w II Kamieniu Milowym,
  • listy rezerwowej.
więcej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach Modelu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty działające na terenach gmin wiejskich istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa podkarpackiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”...

więcej

Wyniki rekrutacji wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”

W dniu 15.06.2018 r., zakończyła się rekrutacja wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na wyłonienie...

więcej

Zaproszenie wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie Liderzy kooperacji

 Projekty, funduszeW imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do współpracy przy realizacji Projektu „Liderzy kooperacji” w ramach...

więcej

Wyniki rekrutacji Gmin wiejskich i Powiatów do projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 28.05.2018 r., zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na...

więcej

Rekrutacja Powiatów do projektu „Liderzy kooperacji” trwa do dnia 25.05.2018 r.

Projekty, funduszeRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczął rekrutację Powiatów do projektu „Liderzy kooperacji”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej...

więcej

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji gmin wiejskich do projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 17.05.2018 r., zakończył się pierwszy etap rekrutacji gmin wiejskich do projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na utworzenie listy rankingowej gmin...

więcej