Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Rekrutacja

Rekrutacja na szkolenia dot. Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI)

Data dodania: 2023-03-17 13:19

Zapraszamy na szkolenia dot. Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, które realizowane są w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”.

więcej

Rekrutacja na szkolenia kompetencyjne CUS

Data dodania: 2023-03-15 13:07

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu kompetencyjnych dot. Centrów Usług Społecznych (CUS).

więcej

Rekrutacja na szkolenia w obszarze deinstytucjonalizacji

Data dodania: 2022-05-26 13:40

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz podległych tym Jednostkom Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej oraz Pieczy Zastępczej województwa podkarpackiego do uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu w obszarze deinstytucjonalizacji (DI).

więcej

Rekrutacja na szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie Centrum Usług Społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji

Data dodania: 2022-05-26 13:35

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że trwa rekrutacja na jednodniowe szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie CUS oraz ideę deinstytucjonalizacji.

więcej

Rekrutacja na szkolenia kompetencyjne dotyczące Centrów Usług Społecznych (CUS)

Data dodania: 2022-04-06 09:56

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na szkolenia kompetencyjne dotyczące Centrów Usług Społecznych (CUS) składające się z trzech modułów:

więcej

Szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich dla PCPR.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na trzydniowe szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

więcej

Szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich skierowane do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Polsce.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich.

więcej

Zaproszenie na spotkanie seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na spotkanie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

więcej

Wyniki rekrutacji Gmin wiejskich i Powiatów do II Kamienia Milowego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 22.05.2019 r. zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym w ramach  projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na utworzenie:

  • listy gmin i powiatów zakwalifikowanych do udziału w II Kamieniu Milowym,
  • listy rezerwowej.
więcej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach Modelu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty działające na terenach gmin wiejskich istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa podkarpackiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”...

więcej