Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Aktualności

Zaproszenie do udziału w spotkaniach edukacyjno-szkoleniowych w zakresie stosowania standardu w obszarze usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie

Data dodania: 2022-10-24 12:43

W imieniu Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia "Radość" z Dębicy, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach edukacyjno-szkoleniowych w zakresie stosowania standardu w obszarze usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie.

więcej

Konferencja upowszechniająca „Standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie”

Data dodania: 2022-06-30 12:10

Podczas konferencji poruszono ważne kwestie w zakresie świadczenia usług społecznych w środowisku, zapobiegających umieszczeniu osób w instytucjach zamkniętych.

więcej

Zaproszenie na konferencję upowszechniającą standard mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie

Data dodania: 2022-06-20 13:39

29 czerwca 2022 r. w Hotelu Prezydenckim ul. Podwisłocze 48 w Rzeszowie, odbędzie się konferencja upowszechniająca standard mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie, w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Zaproszenie do składania ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na ...

więcej

Wsparcie Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno–Opiekuńczych i Hospicjów z terenu województwa podkarpackiego w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Projekty, fundusze

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie podjął działania mające na celu wsparcie Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno–Opiekuńczych i Hospicjów z terenu województwa podkarpackiego w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

więcej

Mieszkanie Wspomagane dla osób chorujących psychicznie

Projekty, funduszeRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że od czerwca 2019 roku funkcjonuje Mieszkanie Wspomagane dla osób chorujących psychicznie przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”w Dębicy.

więcej

Nabór pracowników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Projekty, funduszeStowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ogłasza nabór pracowników na stanowisko Opiekun mieszkania do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

więcej

„STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM”. Rekrutacja Uczestników

Projekt, funduszeStowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy, prowadzi rekrutację do projektu współfinansowanego...

więcej

Spotkanie na terenie Gminy Żyraków w ramach projektu pn. „Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Spotkanie odbyło się 18.01.2019 roku w Gminie Żyraków, na terenie której znajduje się lokal przeznaczony na mieszkanie wspomagane, aktualnie jest remontowany i modernizowany. W spotkaniu wzięli udział wójt Marek Rączka, jego zastępca Grzegorz Reguła, przedstawiciele Lidera Projektu (ROPS w Lublinie), Partnerzy z terenu województwa podkarpackiego (ROPS w Rzeszowie, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy) oraz specjalista ds. budowlanych, Jan Ziółek.

więcej

Wizyta studyjna we Włoszech w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty, fundusze            W dniach 16 – 19.10.2018r. w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, odbyła się międzynarodowa wizyta studyjna we Włoszech, w której wzięli udział członkowie Zespołu ds. tworzenia standardu, w tym osoby zajmujące się projektem w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

więcej