Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Usługi tłumacza języka migowego

Petenci, zgłaszający chęć skorzystania z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych), mogą uczynić to składając wypełniony formularz zgłoszeniowy, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie (nie dotyczy sytuacji nagłych):

  • osobiście w siedzibie ROPS, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat – pok. 222 /II piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@rops.rzeszow.pl
  • przesyłając faksem na numer (17) 747 06 01

Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracownika ROPS.

Do pobrania: