Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Aktualności

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do udziału w szkoleniach kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

więcej

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniach kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

więcej

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniach kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

więcej

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniach kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

więcej

Podziękowanie dla uczestników szkoleń

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń przeprowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym w ramach projektu partnerskiego „Kompetencje plus”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

więcej

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniach kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej...

więcej

Zmiana terminów szkoleń w projekcie „Kompetencje plus” oraz dodatkowa rekrutacja na szkolenia

Informacja.

więcej

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Ustawa o pomocy społecznej - zmiany prawne”.

W związku z realizacją projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniu pn „Ustawa o pomocy społecznej - zmiany prawne”.

więcej

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Zmiany przepisów dot. DPS ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych.

W związku z realizacją projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniu pn „Zmiany przepisów dot. DPS ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych.

więcej

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Zmiany w zakresie dostosowywania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów RODO”.

W związku z realizacją projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniu pn.„Zmiany w zakresie dostosowywania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów RODO”.

więcej