Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Rekrutacja

 

Lider – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie organizuje szkolenia na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego z powiatów: opolskiego, świdnickiego, chełmskiego, m. Chełm, krasnostawskiego, kraśnickiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, janowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego.

Osobami do kontaktu są Pani Justyna Markiewicz oraz Pani Aleksandra Bochenek Rzucidło, tel. 17 850 79 24.

Partner Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach organizuje szkolenia na  terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego z powiatów: bielskiego, m. Biała Podlaska, łukowskiego, radzyńskiego, parczewskiego, ryckiego, włodawskiego, lubartowskiego, puławskiego, lubelskiego, m. Lublin, łęczyńskiego.

Osobami do kontaktu ze strony Partnera są Pani Izabela Korda, tel. 41 342 19 02 oraz Pan Michał Kocia, tel.: 41 342 17 18.

Do pobrania: