Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Aktualności

Lepsze jutro - banerek

Lepsze jutro - baner

 

więcej

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW ZAWARTYCH W RAMACH PROJEKTU „LEPSZE JUTRO"

Polityka społeczna1. Druga forma wsparcia - dodatkowe wynagrodzenie (dodatki, premie, nagrody)

więcej

UCHWAŁA NR 234/4656/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 ROKU w sprawie przyznania grantów w ramach środków z powstałych oszczędności – dodatkowego naboru z przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Do pobrania:

więcej

UCHWAŁA NR 226/4505/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 26.11.2020 ROKU w sprawie ustanowienia Zasad dodatkowego naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Do pobrania:

więcej

UCHWAŁA NR 221/4407/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 ROKU w sprawie przyznania dodatkowych środków z powstałych oszczędności - grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Do pobrania:

więcej