Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Archiwum konkursów ofert

Uchwała Nr 429/8705/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2022 roku zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wpierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”

Data dodania: 2022-10-12 11:29

WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert, ogłoszony Uchwałą Nr 412/8346/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 sierpnia 2022 r., na realizację w roku 2022 zadań publicznych określonych w programie Samorząd dla Rodziny- Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu

Data dodania: 2022-09-12 12:39

Do pobrania:


Uchwała Nr 412/8346/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030”.

Data dodania: 2022-08-10 11:15

Uchwała Nr 412/8345/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030” ogłoszonego Uchwała Nr 404/8120/22 z dnia 05 lipca 2022 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Data dodania: 2022-08-10 11:09

Do pobrania:


Uchwała Nr 411/8306/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 392/7884/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2022 roku zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”.

Data dodania: 2022-08-10 11:06