Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Archiwum konkursów ofert

Uchwała Nr 402/8066/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Data dodania: 2022-06-29 09:33

Posiedzenie Komisji Konkursowej

Data dodania: 2022-06-20 13:08

W dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Informacja

Data dodania: 2022-06-15 10:38

Wykaz ofert po przeprowadzonej ocenie formalnej – dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Do pobrania:


Posiedzenie Komisji konkursowej

Data dodania: 2022-06-14 11:40

W dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 385/7697/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 maja 2022 r. na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

Data dodania: 2022-06-02 18:10

UCHWAŁA Nr 385 / 7697 / 22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data dodania: 2022-05-05 11:52

KONKURS II SZKOLENIA PRZEMOC
UCHWAŁA Nr 317 / 6367 / 21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Data dodania: 2021-10-05 12:13

KONKURS II SZKOLENIA PRZEMOC
Posiedzenie Komisji Konkursowej

Data dodania: 2021-09-22 13:39

W dniu 23 września 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (pok. 218, II piętro), odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


KONKURS II SZKOLENIA PRZEMOC
WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy otwartego Konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr 307/6098/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2021 r. na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Data dodania: 2021-09-22 13:34

KONKURS II SZKOLENIA PRZEMOC
Posiedzenie Komisji Konkursowej

Data dodania: 2021-09-21 11:11

W dniu 22 września 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (pok. 218, II piętro), odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.