Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Archiwum konkursów ofert

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2023-07-06 12:17

W dniu 12.07.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (konkurs ogłoszony Uchwałą Nr 490 / 10229 / 23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2023 r.).

Informacja po posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2023-07-06 12:17

W dniu 05 lipca 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (konkurs ogłoszony Uchwałą Nr 490 / 10229 / 23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2023 r.), na którym wyłoniono:

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2023-07-06 12:11

W dniu 12.07.2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na organizację w 2023 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (konkurs ogłoszony Uchwałą Nr 490 / 10230 / 23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2023 r.)

Informacja po posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2023-07-06 12:07

W dniu 05 lipca 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na organizację w 2023 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (konkurs ogłoszony Uchwałą Nr 490 / 10230 / 23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2023 r.), na którym wyłoniono:

Uchwała Nr 402/8066/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Data dodania: 2022-06-29 09:33

Posiedzenie Komisji Konkursowej

Data dodania: 2022-06-20 13:08

W dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Informacja

Data dodania: 2022-06-15 10:38

Wykaz ofert po przeprowadzonej ocenie formalnej – dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Do pobrania:


Posiedzenie Komisji konkursowej

Data dodania: 2022-06-14 11:40

W dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 385/7697/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 maja 2022 r. na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

Data dodania: 2022-06-02 18:10

UCHWAŁA Nr 385 / 7697 / 22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data dodania: 2022-05-05 11:52