Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Archiwum konkursów ofert

Uchwała Nr 417/8436/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Data dodania: 2022-08-31 12:21

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2022-08-17 08:03

W dniu 18 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ogłoszonego Uchwałą Nr 397/7982/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 czerwca 2022 r.


Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2022-08-12 12:00

Informacja

W dniu 8 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbyło się I posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na którym wyłoniono:

Do pobrania:

1.Tabela 1. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne (137 KB, PDF)

2. Skan Tabela 1. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne (150 KB, PDF)

3. Tabela 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych z powodem ich odrzucenia (119 KB, PDF)

4. Skan Tabela 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych z powodem ich odrzucenia (43 KB, PDF)

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2022-08-05 09:10

W dniu 8 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ogłoszonego Uchwałą Nr 397/7982/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 czerwca 2022 r.


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert, ogłoszony Uchwałą Nr 397/7982/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14.06.2022 r., na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

Data dodania: 2022-07-20 11:19