Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Archiwum konkursów ofert

Uchwała Nr 417/8435/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Data dodania: 2022-08-31 12:25

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej (PFRON)

Data dodania: 2022-08-17 08:06

W dniu 18 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ogłoszonego Uchwałą Nr 397/7983/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 czerwca 2022 r.


Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2022-08-12 12:04

Informacja

W dniu 8 sierpnia 2022 r. o godz. 13.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbyło się I posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na którym wyłoniono:

Do pobrania:

1. Tabela 1. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne PFRON (146 KB, PDF)

2. Skan Tabela 1. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne PFRON (212 KB, PDF)

3. Tabela 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych z powodem ich odrzucenia PFRON (119 KB, PDF)

4. Skan Tabela 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych z powodem ich odrzucenia PFRON (42 KB, PDF)


Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej (PFRON)

Data dodania: 2022-08-05 09:14

W dniu 8 sierpnia 2022 r. o godz. 13.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ogłoszonego Uchwałą Nr 397/7983/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 czerwca 2022 r.


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert, ogłoszony Uchwałą Nr 397/7983/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14.06.2022 r., na realizację w roku 2022 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

Data dodania: 2022-07-20 11:30