Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

O projekcie

Projekt “OSS” One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przystąpił do realizacji akcji pilotażowej w ramach projektu “OSS” One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system.

OSS jest projektem partnerskim finansowanym w ramach programu INTERREG EUROPE, którego działania są realizowane w siedmiu regionach UE w celu poprawy polityk dotyczących wsparcia start-upów. Europa ma niższą liczbę start-upów w porównaniu z innymi częściami świata, np. USA czy Azją. Europa powinna być postrzegana jako atrakcyjną dla kreatywnych i młodych ludzi. Istnieje potrzeba oferowania atrakcyjnych miejsc pracy i miejsc do życia oraz pobudzania ducha przedsiębiorczości, szczególnie młodych ludzi. Dlatego bardzo ważny jest atrakcyjny, dostosowany do potrzeb ekosystem dla firm rozpoczynających działalność, w celu poprawy wzrostu MŚP, umiejętności przedsiębiorców i pokonywania określonych barier. Podstawowe znaczenie ma zachęcenie większej liczby osób do założenia własnego biznesu, a co ważniejsze, aby pomóc im odnieść sukces, zwiększając szansę na przetrwanie przez pierwsze 3 – 5 lat działalności. Aby to osiągnąć, konieczne jest poprawienie jakości ekosystemów dla nowych przedsiębiorców, w szczególności usług pierwszej linii wsparcia, które są “punktem wejścia” dla potencjalnych przedsiębiorców.

Ogólny cel:
Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez usprawnienie usług doradztwa dla początkujących przedsiębiorców.

Cele szczegółowe

  1. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wspierania start-upów, szczególnie w zakresie zarządzania ekosystemami dla przedsiębiorczości, współpracy sektora publicznego z prywatnym, cyfrowych rozwiązań, mentoringu, instrumentów finansowych i dostępu do finansowania, infrastruktury wsparcia.
  2. Opracowanie i monitoring realizacji planów działania na rzecz poprawy regionalnych polityk dotyczących usług wsparcia doradczego na podstawie doświadczeń z projektu.

Projekt jest realizowany w okresie 06.2018 – 05.2023 przez następujących partnerów:

  • Region Møre and Romsdal (Norwegia) – partner wiodący
  • WSX Enterprise (Wielka Brytania)
  • Agencja Rozwoju Regionalnego Vratsa (Bułgaria)
  • Region Granada (Hiszpania)
  • Business support centre Ltd., Kranj (Słowenia)
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
  • Artesis Plantijn Uniwersytet w Antwerpii (Belgia)

W kwietniu 2022 roku ROPS w Rzeszowie przystąpił do realizacji akcji pilotażowej, która prowadzona jest w ramach projektu wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe

www.interregeurope.eu/oss
Facebook: https://www.facebook.com/OSSProjectEU