Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
  4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
  5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
  6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

 

Uchwała Nr 317/6368/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

data dodania: 2021-10-06 12:16:25

WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 302/5989/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. na realizację w 2021 r. zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023”

data dodania: 2021-09-20 09:20:04

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

data dodania: 2021-09-14 12:17:37

17 września 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 302/5989/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2021 r. na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023” zapraszam do udziału w I posiedzeniu Komisji,


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 302/5989/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2021 r. na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023”, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

data dodania: 2021-09-06 17:05:29

Uchwała Nr 302/5989/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023

data dodania: 2021-08-04 10:36:24

Uchwała Nr 299/5918/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

data dodania: 2021-07-22 11:11:37

WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 277/5533/21 z dnia 18 maja 2021 r. na realizację w 2021 r. zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023”

data dodania: 2021-06-29 11:57:41

Posiedzenie Komisji konkursowej

data dodania: 2021-06-25 14:18:23

W dniu 28 czerwca 2021 r.. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”.


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 277/5533/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 r. na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023”, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

data dodania: 2021-06-15 16:52:00