Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
  4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
  5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
  6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
  7. INSTRUKCJA wypełniania oferty realizacji zdania publicznego
  8. INSTRUKCJA wypełniania sprawozdania
  9.  Rejestr dokumentów księgowych potwierdzających powstanie kosztów zadania ...

ZASADY przyznawania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych przez Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, przyjęte Uchwałą Nr 468/9737/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r.


UCHWAŁA Nr 519/10913/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 493/10322/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2023 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023

Data dodania: 2023-09-06 11:56

UCHWAŁA NR 493 / 10322 / 23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2023 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023

Data dodania: 2023-06-07 10:52

Informacja po posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2023-05-25 13:42

W dniu 19 maja 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie pomocy społecznej, na którym wyłoniono:


Posiedzenie Komisji konkursowej

Data dodania: 2023-05-16 11:20

W dniu 19 maja 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”.


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 474/9868/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2023 r. na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023”, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

Data dodania: 2023-05-05 15:04

 

Do pobrania:


UCHWAŁA Nr 474/9868/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz pomocy społecznej

Data dodania: 2023-03-28 13:30