Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

O Programie

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny adresowana jest do każdego członka rodziny, pozwala na ulgowe wstępy do instytucji kultury i oświaty prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.
Program „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” jest Programem otwartym, pozwala na przystąpienie do jego realizacji innych instytucji i podmiotów, także niesamorządowych po uprzednim podpisaniu stosownych porozumień.

Celem wprowadzenia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny jest: 

  • promowanie dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,
  • poprawę warunków życia dużych rodzin,
  • wspieranie funkcji rodzicielskiej poprzez wyrównanie szans rozwoju dzieci wychowywanych w rodzinie,
  • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu w szczególności korzystając z dóbr kultury i innych na terenie województwa podkarpackiego,
  • budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu  korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny.Wojewódzka Karta Dużej Rodziny to system ulg i zniżek wspierający rodziny wielodzietne i zastępcze zamieszkujące i zameldowane na terenie Województwa Podkarpackiego wychowujące troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuacji nauki.

Zdjęcia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny