Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Aktualności

SPOTKANIA DORADCZE W RAMACH PROJEKTU „SPOŁECZNA RÓWNOWAGA”

Data dodania: 2024-04-09 09:34

Z wielką radością informujemy, że z sukcesem odbyły się pierwsze spotkania doradcze w ramach projektu "Społeczna równowaga”.

więcej

Wystartował projekt „Społeczna równowaga”

Data dodania: 2024-03-21 11:02

Dnia 20.03.2024 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odbyło się spotkanie dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie dotyczące nowego projektu pn. „Społeczna równowaga”. Spotkanie otworzył Dyrektor ROPS w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka, który serdecznie przywitał zaproszonych gości. Następnie Pani Ewelina Pikuzińska przedstawiła ideę projektu oraz działania zaplanowane do realizacji aż do 2028 roku. 

więcej

Spotkanie informacyjne dla PCPR dotyczące rozwoju procesu deinstytucjonalizacji i przygotowania Lokalnych Planów Rozwoju Usług Społecznych.

Data dodania: 2024-03-11 07:42

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Rzeszowie zaprasza przedstawicieli Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie z terenu woj. podkarpackiego na spotkanie informacyjne dotyczące projektu niekonkurencyjnego pn.: „Społeczna Równowaga", realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

więcej

Informacja

Data dodania: 2024-02-22 06:49

Informacja o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

więcej