Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl
www.rops.rzeszow.pl
tel. (17) 747 06 00

Biuro projektu:
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
p. 208
Tel. (17) 747 06 38

Kierownik projektu:
Ewelina Pikuzińska
e-mail: e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl 
Tel. (17) 747 06 38

Asystent Projektu:
Beata Kret
e-mail: b.kret@rops.rzeszow.pl
Tel. (17) 747 06 38

 

Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji regionalnej w zakresie polityki społecznej:

Kluczowy specjalista ds. badań:
Małgorzata Makarińska
e-mail: m.makarinska@rops.rzeszow.pl
tel. (17) 850 84 71

Specjalista ds. badań:
Piotr Grzech
e-mail: p.grzech@rops.rzeszow.pl
Tel. (17) 850 84 71

 

Koordynowanie i wdrażanie działań na rzecz rozwoju polityki społecznej w regionie

Specjalista regionalny ds. rozwoju polityki społecznej:
Ewa Zatorska
e-mail: e.zatorska@rops.rzeszow.pl
Tel. (17) 747 06 38

Konsultant ds. udzielania informacji w zakresie usług społecznych:
Ewelina Pszonka
e-mail: e.pszonka@rops.rzeszow.pl
Tel. (17) 850 79 24

Konsultant ds. udzielania informacji w zakresie pozyskiwania środków:
Małgorzata Tabor
e-mail: m.tabor@rops.rzeszow.pl
Tel. (17) 747 06 27

Specjalista:
Monika Smaczna
e-mail: m.smaczna@rops.rzeszow.pl
Tel. (17) 747 06 38

 

Działania na rzecz koordynacji sektora ekonomii społecznej

Specjalista ds. rozwoju ES:
Łukasz Czernysz
e-mail: l.czernysz@rops.rzeszow.pl
Tel. (17) 747 06 27

Specjalista ds. promocji ES
Marzena Masłowska
e-mail: m.maslowska@rops.rzeszow.pl
Tel. (17) 747 06 26

Specjalista ds. rozwoju ES:
Kamila Budziaszek
e-mail: k.budziaszek@rops.rzeszow.pl
Tel: (17) 747 06 27

Doradcy w projekcie w zakresie Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji usług Społecznych, wspomagania więzi rodzinnych i Deinstytucjonalizacji Pieczy Zastępczej, tworzenia i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych

Doradca:
Joanna Jeleniewska
e-mail: j.jeleniewska@rops.rzeszow.pl
Tel: (17) 747 06 26

Doradca:
Grzegorz Baranowski
e-mail: g.baranowski@rops.rzeszow.pl
Tel: (17) 747 06 26

Doradca:
Konrad Rakszawski
e-mail: k.rakszawski@rops.rzeszow.pl
Tel: (17) 747 06 26