Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego
 3. Uproszczony REJESTR z realizacji zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolędujmy Małemu – spotkanie integracyjne uczniów i ich rodzin przy wigilijnym stole”

Data dodania: 2023-11-15 14:08

15.11.2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej, na realizację zadania publicznego p.n. „Kolędujmy Małemu – spotkanie integracyjne uczniów i ich rodzin przy wigilijnym stole”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Samorząd dla Rodziny-Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia/poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: d.klich@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 22 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Królewska Uczta” – prelekcje dla młodzieży

Data dodania: 2023-10-27 14:19

26.10.2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego p.n. „Królewska Uczta” – prelekcje dla młodzieży.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Samorząd dla Rodziny-Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: e.dudzinska@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 3 listopada 2023 r.

Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego".

Data dodania: 2023-04-24 10:06

W dniu 20 kwietnia 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Wielkie Serce dla Dzieci ul. Kopalniana 2; 38 – 400 Krosno, na realizację zadania publicznego p.n. „Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny – Samorząd dla Rodziny – Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023 - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 tj.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 1 maja 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  „Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”

Data dodania: 2022-05-11 13:24

10.05.2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Wielkie Serce dla Dzieci na realizację zadania publicznego p.n. „Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Samorząd dla Rodziny-Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057  ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.koziol@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 18 maja 2022 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wojewódzka Konferencja "Potrzebni rodzice zastępczy".

Data dodania: 2021-08-06 15:57

6 sierpnia 2021 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Wielkie Serce dla Dzieci na realizację zadania publicznego p.n. Wojewódzka Konferencja "Potrzebni rodzice zastępczy".

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057  ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: d.klich@rops.rzeszow.pl; e.dudzinska@rops.rzeszow.pl;
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzina jest dla wszystkich” – kampania społeczna.

W dniu 21 maja 2021r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej p.n. „Rodzina jest dla wszystkich” – kampania społeczna.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014- 2020 - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057  ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia, poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: r.skrabska@rops.rzeszow.pl; b.krawczyk@rops.rzeszow.pl;
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 28 maja 2021 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Podkarpacki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”

Data dodania: 2021-04-30 13:06

30 kwietnia 2021 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Wielkie Serce dla Dzieci na realizację zadania publicznego p.n. „Podkarpacki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014- 2020 - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057  ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.koziol@rops.rzeszow.pl; b.krawczyk@rops.rzeszow.pl;
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 7 maja 2021 r.

Do pobrania: