Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Tryb pozakonkursowy

 

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego
 3. Rejestr dokumentów księgowych
 4. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 5. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
 6. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
 7. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

ZASADY przyznawania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych przez Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, przyjęte Uchwałą Nr 468/9737/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r.Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wigilijne spotkanie informacyjno-integracyjne dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Data dodania: 2023-11-17 11:33

W dniu 16 listopada 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Podaruj Miłość w Boguchwale, na realizację zadania publicznego
pn. „Wigilijne spotkanie informacyjno-integracyjne dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu - Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl; m.kwasniak@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 
  35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30). 

w terminie do 24 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 

 Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkajmy się przy świątecznym stole”.

Data dodania: 2023-11-15 15:03

W dniu 14 listopada 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, na realizację zadania publicznego
pn. „Spotkajmy się przy świątecznym stole”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu - Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl; m.kwasniak@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 
  35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30). 

w terminie do 22 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 

 Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Tradycje i zwyczaje wigilijno-świąteczne osób z niepełnosprawnością”.

Data dodania: 2023-11-15 15:02

W dniu 14 listopada 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, na realizację zadania publicznego
pn. „Tradycje i zwyczaje wigilijno-świąteczne osób z niepełnosprawnością”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu - Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl; a.radzik@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 
  35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30). 

w terminie do 22 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 

 Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Podaruj cząstkę siebie”.

Data dodania: 2023-11-15 15:00

W dniu 15 listopada 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, na realizację zadania publicznego pn. „Podaruj cząstkę siebie”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu - Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl; m.kwasniak@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 
  35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30). 

w terminie do 22 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 

 Do pobrania: