Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Tryb pozakonkursowy

 

 

Do pobrania:

  1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
  2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

UCHWAŁA Nr 228/4542/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Praca Zawodowa Sukcesem Osób z Niepełnosprawnością".

Data dodania: 2020-12-07 11:49

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Program profilaktyki covid19”

Data dodania: 2020-11-20 16:34

W dniu 19.11.2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów, na realizację zadania publicznego pn.: „Program profilaktyki covid19”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Rehabilitacja, Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na  lata 2008-2020, Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z  art. 19a  ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 t.j.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul.Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:


INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Rehabilitacja poprzez sport”

Data dodania: 2020-11-20 16:28

W dniu 19.11.2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Rugby na Wózkach „Flying Wings” ul. Malczewskiego 9/56, 35-114 Rzeszów, na realizację zadania publicznego pn.: „Rehabilitacja poprzez sport.”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Rehabilitacja, Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na  lata 2008-2020, Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z  art. 19a  ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 t.j.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne
jul.Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:


INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Praca Zawodowa Sukcesem Osób z Niepełnosprawnością.”

Data dodania: 2020-11-16 17:47

 W dniu 16.11.2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, na realizację zadania publicznego pn.: „Praca Zawodowa Sukcesem Osób z Niepełnosprawnością.”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Rehabilitacja, Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na  lata 2008-2020, Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z  art. 19a  ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 t.j.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 23 listopada  2020r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania: