Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Tryb pozakonkursowy

 

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Wigilia ja w rodzinie”

Data dodania: 2022-12-09 18:58

W dniu 09.12.2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 146 na realizację zadania publicznego pn.: „Wigilia jak w rodzinie”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji – Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. 

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@rops.rzeszow.pl, m.kwasniak@rops.rzeszow.pl, 
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30).

w terminie do 16 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 
 

Do pobrania:

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „WSPIERAMY/INFORMUJEMY/INTEGRUJEMY: spotkanie informacyjno-integracyjne dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Data dodania: 2022-12-09 18:50

W dniu 08.12.2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Podaruj Miłość”, Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała na realizację zadania publicznego pn.: „„WSPIERAMY/INFORMUJEMY/INTEGRUJEMY”: spotkanie informacyjno-integracyjne dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji – Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. 

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@rops.rzeszow.pl, m.kwasniak@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30).

w terminie do 16 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 

Do pobrania:

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Warsztaty rozwojowe „My też potrafimy” – spotkanie integracyjne dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”

Data dodania: 2022-12-05 19:29

W dniu 28.11.2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia na realizację zadania publicznego pn.: „Warsztaty rozwojowe „My też potrafimy” – spotkanie integracyjne dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji – Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@rops.rzeszow.pl, m.kwasniak@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30).

w terminie do 12 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Hej kolęda, kolęda… - spotkanie integracyjne uczniów i ich rodzin przy wigilijnym stole”

Data dodania: 2022-12-02 19:24

W dniu 01.12.2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa, na realizację zadania publicznego pn.: „Hej kolęda, kolęda… - spotkanie integracyjne uczniów i ich rodzin przy wigilijnym stole”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji – Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@rops.rzeszow.pl, m.kwasniak@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30).

w terminie do 9 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

 

Do pobrania:

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Przedświąteczne warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w rehabilitacji społecznej i zawodowej w ZAZ Nowa Sarzyna”

Data dodania: 2022-12-02 19:21

W dniu 28.11.2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Dobry Dom”, Wola Zarczycka 129A, 37-311 Wola Zarczycka, na realizację zadania publicznego pn.: „Przedświąteczne warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w rehabilitacji społecznej i zawodowej w ZAZ Nowa Sarzyna”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji – Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@rops.rzeszow.pl, m.kwasniak@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30).

w terminie do 9 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

 

Do pobrania: