Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Tryb pozakonkursowy

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Hej kolęda, kolęda! – tradycja i nowoczesność”.

Data dodania: 2023-11-15 14:58

W dniu 14 listopada 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie, na realizację zadania publicznego pn. „Hej kolęda, kolęda! – tradycja i nowoczesność”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu - Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl; a.radzik@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 
  35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30). 

w terminie do 22 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 

 Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kompleksowe wsparcie rehabilitacyjne dla kobiet z lipodemią”.

Data dodania: 2023-10-24 11:17

W dniu 24 października 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Centrum Fizjoterapii PAŚKO sp. z o.o. w Rzeszowie, na realizację zadania publicznego pn. „Kompleksowe wsparcie rehabilitacyjne dla kobiet z lipodemią”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu - Tryb pozakonkursowy.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl; m.kwasniak@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30).

w terminie do 31 października 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wigilia. Mikołaj przychodzi do każdego”.

Data dodania: 2023-10-19 09:15

W dniu 16 października 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie, na realizację zadania publicznego pn. „Wigilia. Mikołaj przychodzi do każdego”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu - Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl; m.kwasniak@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 
  35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30). 

w terminie do 26 października 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 

 Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu”.

Data dodania: 2023-09-12 13:57

W dniu 08 września 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Twój Potencjał”, ul. Floriańska 18, 38-200 Jasło, na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu - Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl; a.radzik@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 
  35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30). 

w terminie do 19 września 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 

 Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Czas na odpoczynek”.

Data dodania: 2023-08-10 12:30

W dniu 10 sierpnia 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Gorliczynie, na realizację zadania publicznego pn. „Czas na odpoczynek”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu - Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl; a.radzik@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 
  35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30). 

w terminie do 17 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 

.