Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Warunki dofinansowania CIS/KIS

Zgodnie z Art. 8.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2241 t.j.) „Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą lub podmiotem prowadzącym klub integracji społecznej, może przyznać Centrum lub klubowi integracji społecznej dotację na wyposażenie oraz przyznać Centrum dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

Uchwałą Nr 402 / 8065 / 22 z dnia 28 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wprowadził procedurę naboru i oceny wniosków o dotacje na wyposażenie centrum integracji społecznej oraz klubu integracji społecznej.

 

Do pobrania:

 

Zgodnie z § 7 pkt 1. Procedury naboru i oceny wniosków o dotacje na wyposażenie centrum integracji społecznej oraz klubu integracji społecznej: „Nabory wniosków są prowadzone w sposób ciągły od dnia opublikowania na stronie internetowej ROPS w Rzeszowie (www.rops.rzeszow.pl) informacji o wysokości środków wyasygnowanych na realizację przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym do ich wyczerpania”.


INFORMACJA o możliwości uzyskania w 2023 r. dofinansowania na wyposażenie centrum integracji społecznej i klubu integracji społecznej.