Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Warunki dofinansowania CIS

Zgodnie z Art. 8.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176, t.j.),: „Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą, może przyznać Centrum dotację na pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".

Uprzejmie informujemy, iż w budżecie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na 2021 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości do 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nowo tworzone Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję wojewody o nadaniu statusu CIS.  

Uchwałą Nr 268 / 5332 / 21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wprowadził procedurę naboru i oceny wniosków o dotacje na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej.

Do pobrania:

Informacje o  ww. naborze uzyskać można w Oddziale Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, pok. 218 lub dzwoniąc pod numer tel. 17 7470613


UCHWAŁA Nr 468/9955/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 4 września 2018r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Caritas Archidiecezji Przemyskiej – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą we wsi Tryńcza z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum.

Do pobrania:
Treść uchwały (908 KB, PDF)


UCHWAŁA Nr 468/9954/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 4 września 2018r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Caritas Archidiecezji Przemyskiej – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą we wsi Przychojec z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum.

Do pobrania:
Treść uchwały (904 KB, PDF)


UCHWAŁA Nr 468/9956/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 4 września 2018r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Caritas Archidiecezji Przemyskiej – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Woli Zarczyckiej z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum.

Do pobrania:
Treść uchwały (916 KB, PDF)