Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Programy

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 – 2020)

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 2020

 
Ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 
Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie